ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ"

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Τοποθεσία

Έτος

Πειραιάς

2011

Από τον Μάρτιο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2011 ως πτυχιούχος αρχιτέκτων, σε συνεργασία με τον Κ.Αδαμάκη (Αρχιτέκτων Μηχ/κό Ε.Μ.Π. και διδάσκων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) και με τον Σαράντη Κων/νο (Αρχιτέκτων Μηχ/κο) πραγματοποιήθηκε η μελέτη ανακαίνιση αμφιθεάτρου “Νέα Δήμητρα” ,κτίριο ιδιοκτησίας της “New Dimitra Real Estate&Commercial SA” στην οδό Ακτή Μιαούλη 69 στον Πειραιά.

Το συγκεκριμένο αντικείμενο της μετατροπής της ισόγειας αίθουσας σε ένα νέο λειτουργικό αμφιθέατρο παρουσιάσεων, σύμφωνα και με την πρότασή, περιλαμβάνει:

  1. Τη λεπτομερή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (υλικά – δίκτυα Η/Μ – υδραυλικές εγκαταστάσεις, θέρμανσης, ψύξης κ.λ.π.) στον προς μελέτη χώρο.

2. Αναλυτική συζήτηση με τους υπεύθυνους εκ μέρους της εταιρίας για τις απαιτήσεις της νέας χρήσης (μετά την αναβάθμιση).

3. Αρχιτεκτονική μελέτη (σε τρία στάδια : προμελέτη, οριστική και εφαρμογής). Θα διερευνηθούν και εναλλακτικά σενάρια διάταξης και οργάνωσης της αναδιαμόρφωσης της αίθουσας.

4. Τεχνική περιγραφή των εργασιών, του τρόπου κατασκευής

5.  Την ακουστική μελέτη του χώρου και επιλογή των κατάλληλων ηχοαπορροφητικών υλικών ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα (ακουστικής συμπεριφοράς της αίθουσας) να είναι το καλύτερο δυνατόν (θα γίνουν προφανώς και αναγκαίες μετρήσεις)

6.  Την ηλεκτρολογική μελέτη των δικτύων (ισχυρά – ασθενή),(φωτισμός, δίκτυα, ψύξη-θέρμανση, σύστημα προβολής, κ.λ.π.)

Τοποθεσία

Έτος

Πειραιάς

2011

Από τον Μάρτιο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2011 ως πτυχιούχος αρχιτέκτων, σε συνεργασία με τον Κ.Αδαμάκη (Αρχιτέκτων Μηχ/κό Ε.Μ.Π. και διδάσκων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) και με τον Σαράντη Κων/νο (Αρχιτέκτων Μηχ/κο) πραγματοποιήθηκε η μελέτη ανακαίνιση αμφιθεάτρου “Νέα Δήμητρα” ,κτίριο ιδιοκτησίας της “New Dimitra Real Estate&Commercial SA” στην οδό Ακτή Μιαούλη 69 στον Πειραιά.

Το συγκεκριμένο αντικείμενο της μετατροπής της ισόγειας αίθουσας σε ένα νέο λειτουργικό αμφιθέατρο παρουσιάσεων, σύμφωνα και με την πρότασή, περιλαμβάνει:

  1. Τη λεπτομερή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (υλικά – δίκτυα Η/Μ – υδραυλικές εγκαταστάσεις, θέρμανσης, ψύξης κ.λ.π.) στον προς μελέτη χώρο.

2. Αναλυτική συζήτηση με τους υπεύθυνους εκ μέρους της εταιρίας για τις απαιτήσεις της νέας χρήσης (μετά την αναβάθμιση).

3. Αρχιτεκτονική μελέτη (σε τρία στάδια : προμελέτη, οριστική και εφαρμογής). Θα διερευνηθούν και εναλλακτικά σενάρια διάταξης και οργάνωσης της αναδιαμόρφωσης της αίθουσας.

4. Τεχνική περιγραφή των εργασιών, του τρόπου κατασκευής

5.  Την ακουστική μελέτη του χώρου και επιλογή των κατάλληλων ηχοαπορροφητικών υλικών ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα (ακουστικής συμπεριφοράς της αίθουσας) να είναι το καλύτερο δυνατόν (θα γίνουν προφανώς και αναγκαίες μετρήσεις)

6.  Την ηλεκτρολογική μελέτη των δικτύων (ισχυρά – ασθενή),(φωτισμός, δίκτυα, ψύξη-θέρμανση, σύστημα προβολής, κ.λ.π.)