ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθεσία

Έτος

Βόλος

2019-2020

Από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2020 ως πτυχιούχος αρχιτεκτων, σε συνεργασία με τον Κ.Αδαμάκη (Αρχιτέκτων Μηχ/κό Ε.Μ.Π. και Αναπληρωτή καθ. του Π.Θ) και τους Αδαμάκη Στέφανο πραγματοποιήθηκε η αποκατάσταση διώροφου κτίσματος με υπόγειο – εσωτερικές και εξωτερικές διαρρυθμίσεις.

Θέση 

Η διώροφη οικοδομή είναι κτισμένη σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Λόρδου Βύρωνος 117 και Χατζηαργύρη, σε οικόπεδο Α, Β, Γ,…Ζ, Α εμβαδού 116,85 τμ. στην πόλη του Βόλου και ανεγέρθηκε προ του 1955. 

Περιγραφή υπάρχοντος κτίσματος

Το ισόγειο έχει εμβαδόν 96.06 μ2 και ημιυπαίθριο χώρο 3.14 μ2, ο όροφος έχει εμβαδόν 90.82μ2 και ημιυπαίθριο χώρο 4.12μ2 και το υπόγειο – τμήμα βοηθητικής χρήσης (αποθήκη) έχει εμβαδόν 67.89 μ2. Το ισόγειο περιλαμβάνει 2 διαμερίσματα των 2 κύριων χώρων, με κουζίνα και λουτρό τα οποία έχουν είσοδο από την οδό Χατζηαργύρη και από την αυλή επί της οδού  Λ. Βύρωνος αντίστοιχα. Ο όροφος με πρόσβαση από εξωτερικό κλιμακοστάσιο στην αυλή, περιλαμβάνει επίσης 2 διαμερίσματα με 2 κύριους χώρους, κουζίνα και λουτρό εκάστοτε. Το υλικό κατασκευής του φέροντος οργανισμού είναι από περιμετρική τοιχοποιία λιθοδομής πάχους 55-60 εκ. στο ένα τμήμα και οπλισμένο σκυρόδεμα στο άλλο. 

Προτεινόμενες εργασίες οικοδομικής και ενεργειακής αναβάθμισης

 1. Επισκευή – συντήρηση υπάρχουσας ξύλινης κεραμοσκεπούς στέγης. 
 2. Αλλαγή εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων σύμφωνα με τα υπάρχοντα με διπλό θερμομονωτικό τζάμι.
 3. Εσωτερικές αναδιαρρυθμίσεις (μικρής κλίμακας ) ούτως ώστε να καταστεί λειτουργικό σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των νέων ιδιοκτητών.
 4. Επισκευή και συντήρηση- ανακατασκευή των δαπέδων. 
 5. Επισκευή και βελτίωση υπάρχουσας ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης και εργασίες σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.
 6. Κατασκευή ξύλινων ντουλαπιών και αποθηκευτικών χώρων
 7. Αναδιαμόρφωση εξωτερικής κλίμακας, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση.
 8. Βαψίματα εξωτερικά και εσωτερικά, όπου απαιτείται με χρήση ικριωμάτων .
 9. Επισκευή – συντήρηση εξωτερικών και εσωτερικών σοβάδων.
 10. Επισκευές συντηρήσεις περίφραξης περιβάλλοντος χώρου και πεζοδρομίου.
 11. Διαμόρφωση των όψεων των μεταγενέστερων προσθηκών με μεταλλικό σκελετό και επένδυση με ξηρά δόμηση (τσιμεντοσανίδες, μόνωση και γυψοσανίδες) και τελική επιφάνεια με ξύλο τύπου parklex.

Τοποθεσία

Έτος

Βόλος

2019-2020

Από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2020 ως πτυχιούχος αρχιτεκτων, σε συνεργασία με τον Κ.Αδαμάκη (Αρχιτέκτων Μηχ/κό Ε.Μ.Π. και Αναπληρωτή καθ. του Π.Θ) και τους Αδαμάκη Στέφανο πραγματοποιήθηκε η αποκατάσταση διώροφου κτίσματος με υπόγειο – εσωτερικές και εξωτερικές διαρρυθμίσεις.

Θέση 

Η διώροφη οικοδομή είναι κτισμένη σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Λόρδου Βύρωνος 117 και Χατζηαργύρη, σε οικόπεδο Α, Β, Γ,…Ζ, Α εμβαδού 116,85 τμ. στην πόλη του Βόλου και ανεγέρθηκε προ του 1955. 

Περιγραφή υπάρχοντος κτίσματος

Το ισόγειο έχει εμβαδόν 96.06 μ2 και ημιυπαίθριο χώρο 3.14 μ2, ο όροφος έχει εμβαδόν 90.82μ2 και ημιυπαίθριο χώρο 4.12μ2 και το υπόγειο – τμήμα βοηθητικής χρήσης (αποθήκη) έχει εμβαδόν 67.89 μ2. Το ισόγειο περιλαμβάνει 2 διαμερίσματα των 2 κύριων χώρων, με κουζίνα και λουτρό τα οποία έχουν είσοδο από την οδό Χατζηαργύρη και από την αυλή επί της οδού  Λ. Βύρωνος αντίστοιχα. Ο όροφος με πρόσβαση από εξωτερικό κλιμακοστάσιο στην αυλή, περιλαμβάνει επίσης 2 διαμερίσματα με 2 κύριους χώρους, κουζίνα και λουτρό εκάστοτε. Το υλικό κατασκευής του φέροντος οργανισμού είναι από περιμετρική τοιχοποιία λιθοδομής πάχους 55-60 εκ. στο ένα τμήμα και οπλισμένο σκυρόδεμα στο άλλο. 

Προτεινόμενες εργασίες οικοδομικής και ενεργειακής αναβάθμισης

 1. Επισκευή – συντήρηση υπάρχουσας ξύλινης κεραμοσκεπούς στέγης. 
 2. Αλλαγή εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων σύμφωνα με τα υπάρχοντα με διπλό θερμομονωτικό τζάμι.
 3. Εσωτερικές αναδιαρρυθμίσεις (μικρής κλίμακας ) ούτως ώστε να καταστεί λειτουργικό σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των νέων ιδιοκτητών.
 4. Επισκευή και συντήρηση- ανακατασκευή των δαπέδων. 
 5. Επισκευή και βελτίωση υπάρχουσας ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης και εργασίες σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.
 6. Κατασκευή ξύλινων ντουλαπιών και αποθηκευτικών χώρων
 7. Αναδιαμόρφωση εξωτερικής κλίμακας, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση.
 8. Βαψίματα εξωτερικά και εσωτερικά, όπου απαιτείται με χρήση ικριωμάτων .
 9. Επισκευή – συντήρηση εξωτερικών και εσωτερικών σοβάδων.
 10. Επισκευές συντηρήσεις περίφραξης περιβάλλοντος χώρου και πεζοδρομίου.
 11. Διαμόρφωση των όψεων των μεταγενέστερων προσθηκών με μεταλλικό σκελετό και επένδυση με ξηρά δόμηση (τσιμεντοσανίδες, μόνωση και γυψοσανίδες) και τελική επιφάνεια με ξύλο τύπου parklex.