ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΟΥΡΠΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθεσία

Έτος

Σούρπη Μαγνησίας

2013

Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2013 ως πτυχιούχος αρχιτέκτων πραγματοποίησε τη μελέτη αποκατάστασης της διώροφης κατοικίας

Στο οικόπεδο εντός ορίων οικισμού Σούρπης του Δήμου Αλμυρού εμβαδού  616,93 μ² υπάρχει διώροφη οικοδομή με υπόγειο προυφιστάμενο του 1955 , με χρήση κατοικίας και επίσης μια αποθήκη. Η συνολική κάλυψη των κτιρίων είναι 94,54 μ² και η συνολική του δόμηση είναι 152,36 μ².

Το κτίριο είναι χωροθετημένο στο βόρειο όριο του οικοπέδου (απ΄όπου είναι και η είσοδος στην κατοικία).

Στο ισόγειο διαμορφώνεται η ανοιχτή κουζίνα της κατοικίας με γωνιά φαγητού και στη συνέχειά της το σαλόνι.  Στα δεξιά υπάρχει κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον α’ όροφο.

Στον α’ όροφο, δημιουργείται κεντρικός διάδρομος και εκατέρωθεν δημιουργούνται το κύριο υπνοδωμάτιο και το wc από την μία πλευρά και το παιδικό υπνοδωμάτιο. Ο κεντρικός διάδρομος οδηγεί στον υφιστάμενο εξώστη και σε κλιμακοστάσιο εξωτερικό (υφιστάμενο), που οδηγεί στο πίσω μέρος του οικοπέδου.

Τέλος το κτίριο περιλαμβάνει και ένα υπόγειο με καθαρό ύψος 1.77 μ. που χρησιμοποιείται ως αποθήκη.

Το κτίριο γενικά βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, γίνονται όμως κάποιες επισκευές (εκκαθάριση και τοποθέτηση μπετόν 10 cm, υδραυλικές εργασίες, ενίσχυση- αντικατάσταση στέγης με κεραμίδια ελληνορωμαϊκά χρώματος κόκκινα, σοβατίσματα και αποκατάσταση επιχρισμάτων και κορνιζών) αλλά και κάποιες διαρρυθμίσεις, που περιγράφονται παρακάτω. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την καλύτερη στήριξη και δέσιμο της κατασκευής τοποθετούνται μεταλλικά δοκάρια IPE25 στις δύο μεγάλες πλευρές του κτιρίου.

Τοποθεσία

Έτος

Σούρπη Μαγνησίας

2013

Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2013 ως πτυχιούχος αρχιτέκτων πραγματοποίησε τη μελέτη αποκατάστασης της διώροφης κατοικίας

Στο οικόπεδο εντός ορίων οικισμού Σούρπης του Δήμου Αλμυρού εμβαδού  616,93 μ² υπάρχει διώροφη οικοδομή με υπόγειο προυφιστάμενο του 1955 , με χρήση κατοικίας και επίσης μια αποθήκη. Η συνολική κάλυψη των κτιρίων είναι 94,54 μ² και η συνολική του δόμηση είναι 152,36 μ².

Το κτίριο είναι χωροθετημένο στο βόρειο όριο του οικοπέδου (απ΄όπου είναι και η είσοδος στην κατοικία).

Στο ισόγειο διαμορφώνεται η ανοιχτή κουζίνα της κατοικίας με γωνιά φαγητού και στη συνέχειά της το σαλόνι.  Στα δεξιά υπάρχει κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον α’ όροφο.

Στον α’ όροφο, δημιουργείται κεντρικός διάδρομος και εκατέρωθεν δημιουργούνται το κύριο υπνοδωμάτιο και το wc από την μία πλευρά και το παιδικό υπνοδωμάτιο. Ο κεντρικός διάδρομος οδηγεί στον υφιστάμενο εξώστη και σε κλιμακοστάσιο εξωτερικό (υφιστάμενο), που οδηγεί στο πίσω μέρος του οικοπέδου.

Τέλος το κτίριο περιλαμβάνει και ένα υπόγειο με καθαρό ύψος 1.77 μ. που χρησιμοποιείται ως αποθήκη.

Το κτίριο γενικά βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, γίνονται όμως κάποιες επισκευές (εκκαθάριση και τοποθέτηση μπετόν 10 cm, υδραυλικές εργασίες, ενίσχυση- αντικατάσταση στέγης με κεραμίδια ελληνορωμαϊκά χρώματος κόκκινα, σοβατίσματα και αποκατάσταση επιχρισμάτων και κορνιζών) αλλά και κάποιες διαρρυθμίσεις, που περιγράφονται παρακάτω. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την καλύτερη στήριξη και δέσιμο της κατασκευής τοποθετούνται μεταλλικά δοκάρια IPE25 στις δύο μεγάλες πλευρές του κτιρίου.