ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΑΓΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ

Τοποθεσία

Έτος

Αγριά Μαγνησίας

2013

Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Μάιο του 2013 ως πτυχιούχος αρχιτέκτων, σε συνεργασία με τον Κ.Αδαμάκη (Αρχιτέκτων Μηχ/κό Ε.Μ.Π. και επίκουρο καθ. του Π.Θ) πραγματοποιήθηκε η μελέτη Νέας διώροφης οικοδομής στην Αγριά.

Στο Ισόγειο διαμορφώνεται ο χώρος εισόδου με το χώρο του καθιστικού και της τραπεζαρίας, το wc και τον χώρο της κουζίνας. Η κουζίνα συνδέεται με την αποθήκη της κουζίνας- κήπου. Το συνολικό εμβαδόν του Ισογείου είναι 80,28 μ².

Στον όροφο δημιουργούνται τρία υπνοδωμάτια και το wc. Το συνολικό εμβαδόν του Ορόφου είναι 73,25 μ².

Το κτίριο θα κατασκευαστεί με οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην δυτική πλευρά θα επενδυθεί από πέτρα και θα έχει επίστεψη με τετράριχτη ξύλινη στέγη με επικάλυψη κεραμίδια ελληνορωμαϊκού τύπου.

Το κτίριο έχει συνολική κάλυψη 92,56 μ², συνολική δόμηση 153,51 μ² και μέγιστο ύψος 6,45 μ. (+ 1,60 μ. ύψος στέγης).

Τοποθεσία

Έτος

Αγριά Μαγνησίας

2013

Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Μάιο του 2013 ως πτυχιούχος αρχιτέκτων, σε συνεργασία με τον Κ.Αδαμάκη (Αρχιτέκτων Μηχ/κό Ε.Μ.Π. και επίκουρο καθ. του Π.Θ) πραγματοποιήθηκε η μελέτη Νέας διώροφης οικοδομής στην Αγριά.

Στο Ισόγειο διαμορφώνεται ο χώρος εισόδου με το χώρο του καθιστικού και της τραπεζαρίας, το wc και τον χώρο της κουζίνας. Η κουζίνα συνδέεται με την αποθήκη της κουζίνας- κήπου. Το συνολικό εμβαδόν του Ισογείου είναι 80,28 μ².

Στον όροφο δημιουργούνται τρία υπνοδωμάτια και το wc. Το συνολικό εμβαδόν του Ορόφου είναι 73,25 μ².

Το κτίριο θα κατασκευαστεί με οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην δυτική πλευρά θα επενδυθεί από πέτρα και θα έχει επίστεψη με τετράριχτη ξύλινη στέγη με επικάλυψη κεραμίδια ελληνορωμαϊκού τύπου.

Το κτίριο έχει συνολική κάλυψη 92,56 μ², συνολική δόμηση 153,51 μ² και μέγιστο ύψος 6,45 μ. (+ 1,60 μ. ύψος στέγης).