ΠΡΟΦΙΛ

Ελπινίκη Παύλου

Το γραφείο “Ελπινίκη Παύλου” ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2009, στο Βόλο και στεγάζεται στο ισόγειο της οδού Γλάδστωνος 87 στην περιοχή Επτά Πλατανίων. Τη διεύθυνση του γραφείου έχει η Παύλου Ελπινίκη MSc Αρχιτέκτων μηχ/κος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το γραφείο καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων, όπως τη μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων ανεξαρτήτου κλίμακας, του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και ειδικότερα κτίρια κατοικιών και διοίκησης, τουριστικές εγκαταστάσεις, αποκαταστάσεις μνημείων και οικιστικών συνόλων, αναπαλαιώσεις κτιρίων, συντήρηση κτιρίων, κτίρια εκπαίδευσης και πολιτισμού, επεμβάσεις σε υφιστάμενα βιομηχανικά κελύφη, διακόσμηση-διαρρύθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σχεδίαση επίπλων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Για τους πλημμυροπαθείς παρέχουμε υπηρεσίες άδειας επισκευής πλημμυρόπληκτου κτιρίου και στεγαστική συνδρομή πλημμυροπαθών.

Υπάρχει συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (ηλεκτρ/μηχανολόγο, τοπογράφο, πολ.μηχ/κό, ηλεκτρολόγο μηχανικό υπολογιστών,..) και συμβούλους και εγγυάται για το καλύτερο τεχνικό και επιστημονικό αποτέλεσμα, των έργων που αναλαμβάνει.

Το γραφείο, παράλληλα με την επαγγελματική του πορεία, συμμετέχει ενεργά, σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου, εκθέσεις σχεδιασμού, δημοσιεύσεις σε έγκυρα αρχιτεκτονικά έντυπα, συνέδρια και ημερίδες. 

Κάθε έργο αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή από την έναρξή του, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χρηστών με τους οποίους υπάρχει συνεργασία καθ’ όλο το διάστημα της εργασίας, ώστε να είναι ικανοποιημένοι.

Σημαντικό είναι ότι ερευνάται από την αρχή του σχεδιασμού και δίνεται η βέλτιστη λύση, συνδυάζοντας την αισθητική, λειτουργικότητα, ποιότητα της κατασκευής αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η μείωση της κατανάλωσης, η εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και η χαμηλή εκπομπή ρύπων είναι βασικά αξιώματα του γραφείου καθώς παρατηρείται αλόγιστη σπατάλη ενέργειας από κακό σχεδιασμό και κακή χρήση.

Τέλος, αντικείμενο του γραφείου είναι η νομιμοποίηση και τακτοποίηση νομοθετικά των υφιστάμενων κατασκευών, η δήλωση των περιουσιών στο κτηματολόγιο, ο έλεγχος της νομιμότητας των ακινήτων και έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας προκειμένου να μπορούν να κατοχυρωθούν και να μεταβιβαστούν οι ιδιοκτησίες νόμιμα.

Στάδια για την ολοκλήρωση κάθε έργου

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

Στο στάδιο αυτό διερευνάται η σχεδιαστική λύση, που να πληρεί τις λειτουργικές ανάγκες, μελετώντας παράλληλα και την αρχιτεκτονική μορφή του.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ετοιμάζεται ο “φάκελος μελέτης” με ολοκληρωμένη σειρά σχεδίων και εντύπων σύμφωνα με τις επιστημονικές και νομοθετικές προδιαγραφές προκειμένου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κάθε φάση κατασκευής υποστηρίζεται από τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, λύσεις εσωτερικές και εξωτερικής διακόσμησης, προτάσεις επιλογής υλικών με γνώμονα την ποιότητα, αισθητική και οικονομία.

σχέδιο κτίριο ματσάγκου
ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κατά την φάση της κατασκευής δίνεται μεγάλη έμφαση στην επίβλεψη. Το γραφείο αναλαμβάνει τον πλήρη προϋπολογισμό του έργου και την επισταμένη παρακολούθηση της οικοδομής από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή της σε  συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία.