ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ

Στα πλαίσια αποκατάστασης των καταστροφικών ζημιών των φαινομένων Daniel & Elias, το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε υπηρεσίες άδειας επισκευής πλημμυρόπληκτου κτιρίου και στεγαστική συνδρομή πλημμυροπαθών.